Exacta AS søker Kvalitets- og utviklingsansvarlig

Stillingsprosent: 100%
Arbeidssted: Kongsberg og Oslo
Tiltredelse: Snarest

Vil du være med å bygge fremtidens regnskapsbyrå? Vil du være med å utvikle regnskapsmedarbeidere som kan og vil bidra til å skape lønnsom vekst for våre kunder?  Som en sentral del av vår strategi oppretter Exacta AS nå en ny og spennende stilling som Kvalitets- og utviklingsansvarlig. Viser til arbeidsoppgaver under.

Exacta AS har via gruppens selskap i Sri Lanka (ProAccount Lanka Ltd) en avdeling for regnskap (utfører grunnleggende regnskapstjenester for Exacta AS sine kunder) som vil ha behov for faglig oppdatering og annen opplæring som er relevant for deres utførelse av oppgaver for Exacta AS.  Disse medarbeiderne vil inngå i opplæringen.

Stillingen er underlagt ledergruppa.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig oppdatering av selskapets medarbeidere
 • Opplæring og utvikling av selskapets medarbeidere
 • Påse at vi til enhver tid etterlever de regler og normer som gjelder for vår bransje
 • Sørge for at kvalitetsrutiner følges
 • Bistå med opplæring i selskapets systemer på generelle basis (opplæring vil bli gitt)
 • Økonomirapportering til selskapets større kunder
 • Utføre årsoppgjør og skattepapirer
 • Være med i team for å ta imot nye kunder og sørge for at alt av systemer, tilganger osv. er på plass når oppdraget begynner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert regnskapsfører, revisor eller god erfaring fra revisjonsfaget, eller annen relevant utdanning og praksis
 • Solid erfaring med årsoppgjør og ligningsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Meget god evne til å kommunisere både med kollegaer og kunder
 • Evnen til å lære opp andre, overføre kunnskap
 • God brukererfaring med IT-systemer for vår bransje
 • God erfaring med kunderapportering og kundeoppfølging
 • God regnskapsforståelse og god til å kommunisere regnskap på en forståelig måte

Til rette søkere, tilbyr vi god lønn, selskapet har gode forsikringsordninger, samt pensjonsordning. 

Du kan velge om du vil ha fast kontorsted enten i Kongsberg eller Oslo.  Det vil bli arbeidsdager på begge kontorer.  Oppfølging mot Sri Lanka vil foregå på Teams med mulig reise ditt nå dette igjen blir mulig.

Exacta AS har også kontor i København og samarbeidspartner i Stockholm. Faglig utveksling mellom kontorene kan være nødvendig ved felles kunder i flere land.

For mer informasjon om stillingen:

Ta kontakt med daglig leder Magne Tangen

Telefon: +47 932 25 057
CV sendes til:  magne@exacta.no

Om Exacta AS

Exacta AS er et økonomi- og regnskapsbyrå med hovedkontor i Kongsberg og avdelingskontor i Oslo.

Exacta AS har datterselskaper i Danmark, Sri Lanka og samarbeidspartner i Sverige. Selskapet har 23 ansatte fordelt i Kongsberg og Oslo. Gruppen har totalt 41 ansatte i Norge og 65 ansatte utenfor Norge.

Exacta AS ligger langt fremme i utviklingen av nye digitale løsninger både internt i egne selskaper og for våre kunder. Exacta AS søker hele tiden å være i front av utviklingen.